Myternes kirke: Harald Blåtands portræt præger en af kirkens søjler. Selv om Harald Blåtand døde mange år før kirken blev opført, antages Han at være begravet her. Roskilde kirke blev færdigopført i kalksten i ca. 1080 og var i starten en gotisk kirke. Kirken får status som domkirke i 1103 da den allerede skilte sig ud i størrelse og arkitektur. I 1170 fik Absalon sat gang i en stor ombygning og blev netop færdig, da kirken desværre i 1282 brændte første gang. Kirken har siden hen haft flere brænde og er blevet ombygget mange gange. Fra 1400-tallet har kirken været kongeslægtens fortrukne gravkirke. I dag regnes Kirken for at være en af Danmarks betydeligste kirkebygninger og et historisk monument. Roskilde Domkirke blev indskrevet på UNESCOs verdensarvsliste i 1995 og er den kirke i verden, der har flest konger og dronninger begravet (21 konger og 18 dronninger)