Roskilde fjord går gennem Frederikssund, hvor de to broer, Kronprinsesse Marys bro, opført i 2019 tegnet af Sweco og Kronkronprins Frederiks bro fra 1935 tegnet af F.C.C. Hansen, forbinder Hornsherred med resten af det nordøstlige Sjælland. Specielt Kronprinsesses Marys bro har været genstand for debat da den blev opført som betalingsbro. Den voldsomme debat og den sparsomme trafik har betydet at betalingen er bortfaldet fra 2022. Roskildefjord er meget benyttet af fritidssejler der til tider kæmper med at holde sig i den smalle sejlrende. Endvidere er store dele af Roskildefjord udlagt som naturområde, hvor det ikke er unormalt at se Marsvin og et rigt fugleliv