Billederne er ikke sorteret eller behandlet, kun til Emil gennemgang om der er noget han kan bruge