Svineryggen

Sveneryggen og Planetaruim ved Sankt Jørgens Sø DEksempel på web visning, hvor det kan zoomes med musens hjul