Låmsås 5 mega pixel export

Forsøg på marken med bracketing men kun 1 er blevet anvendt og konverteret til TIFF og efterfølgende PTgui->LR->PTgui web conv